Onze beloftes

Transparantie, ecologie, sociale gelijkheid
en gezondheid. Alles voor een duurzame ontwikkeling.

We creëren en ontwikkelen producten die essentieel zijn voor uw welzijn en we laten zien dat een andere manier van consumeren, huistextiel produceren, slapen, wassen en thuis goed slapen wel degelijk mogelijk is. Van bij de oprichting van Kalani zetten we ons in voor een holistische benadering van duurzame ontwikkeling.

Onze beloftes - Transparantie

Transparantie

Kalani maakt er een erezaak van u tevreden te stellen en u uitgebreid te informeren.

Wij communiceren op een transparante manier over onze werkwijze, werkomstandigheden en kosten. Daarom vindt u onder elk product in de webshop een duidelijk schema waarin u (per 100€ besteed aan ons bedlinnen) kan zien waar uw geld naartoe gaat. Het schema verklaart ook waarom de producten van Kalani gemiddeld 50% goedkoper zijn dan soortgelijke producten van traditionele handelaars.

Meer weten

Ecologische voetafdruk verminderen

Wij bekijken het milieu vanuit een veel breder perspectief dan enkel het gebruik van biologische en natuurlijke grondstoffen. Voor Kalani moet er, voor een minimale milieu-impact, ingegrepen worden op alle niveaus:

Die een langere levensduur hebben.

Biologisch katoen wordt verbouwd zonder chemicaliën (pesticiden, insecticiden of meststoffen) en draagt bij aan het welzijn van degenen die het verbouwen en hun gemeenschappen. De duurzame productiepraktijken vervuilen het water, de bodem of de lucht niet, beperken het gebruik van irrigatiewater en beschermen zo het milieu en de biodiversiteit.

Kalani’s volledige toeleveringsketen is GOTS-gecertificeerd (Global Organic Textile Standard), wat de strengste biologische katoencertificering ter wereld is. Deze certificering garandeert de biologische teelt en traceerbaarheid van het katoen. Maar het beperkt ook het gebruik van transformatieproducten (wassen, verven, bedrukken, …) in alle productie- en fabricageprocessen van textielproducten en staat garant voor goede sociale (werk)omstandigheden.

Transport per boot in plaats van met het vliegtuig en zo weinig mogelijk vervoer over land. Het is belangrijk om te weten dat de milieu-impact van onze productie in India lager ligt dan de impact van een productiesite in Zuid-Europa die katoen gebruikt van India of elders. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te bereiken in Zuid-Europa moet men immers katoen of garen uit India importeren met dezelfde CO2-voetafdruk als die van een container afwerkte producten. Maar het is vooral het bijkomende vervoer over land dwars door Europa dat het verschil maakt. Vóór we voor onze productiewijze kozen, onderzochten we verschillende scenario’s om tot de oplossing met de kleinste ecologische voetprint te komen.

Gemaakt van gerecycleerde, recycleerbare of verantwoord geproduceerde materialen.

Door bijna uitsluitend online te verkopen, hebben we een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk dan traditionele winkels met hun distributienetwerken. Maar we besparen vooral op de verplaatsing van elke klant van en naar de winkels. Lokale online verkoop (we hebben het natuurlijk niet over internationale spelers) stelt ons in staat om de ecologische (CO2) voetafdruk van de winkel te verminderen door

Het Kalani-team en zijn partners waarderen de kleine inspanningen die, opgeteld, het verschil maken.

Onze beloftes - Respect voor de sociale standaard

Respect voor sociale criteria

Sinds de start van Kalani kozen we voor een holistische benadering die sociale criteria integreert in onze producten, keuzes en acties. We hebben onze productielocaties zorgvuldig gekozen door ter plaatse te gaan om ze meerdere keren te kunnen bezoeken. Deze fabrieken zijn, net als wij, Fairtrade en Organic gecertificeerd en worden beheerd met respect en ethiek.

Dit garandeert dat alle werknemers en arbeiders in deze fabrieken in eerlijke arbeidsomstandigheden werken en betaald worden en dat dit geverifieerd wordt door regelmatige SA 8000-audits. We engageren ons internationaal om voor onze katoen een hogere prijs te betalen. Dit katoen wordt gekocht bij biokatoenboeren van "Best Practice" coöperaties in de provincies Odisha, Telangana en Maharashtra in centraal India. We reizen regelmatig naar India en weten exact uit welke dorpen onze biologische / Fairtrade katoen komt.

Onze certificeringen

Onze beloftes - Beloftes gezondheidsbescherming

Impact op de gezondheid

Volgens ons respecteert enkel de biologische landbouw het leven, de biodiversiteit en de gezondheid van de landbouwers en dus onrechtstreeks de gezondheid van de hele wereldbevolking, waaronder die van u. De biologische landbouw vermijdt immers vervuiling door ggo's, meststoffen, pesticiden, insecticiden en chemische ontbladeringsmiddelen.

Een GOTS-product heeft ook een positieve impact op de gezondheid van de gebruikers, aangezien dit geen giftige fijne deeltjes (of VOC ‘s) bevat die een bedreiging vormen voor de gezondheid. VOC’s of “Volatile Organic Components” zijn nog steeds talrijk aanwezig in print en/of verfprocessen in de textielindustrie. De afgewerkte producten bevatten ook geen residuen van pesticides of andere toxische chemicaliën.

Onze beloftes - GOTS

Biologische GOTS- certificering

Door te kiezen voor een productie met 100% GOTS biokatoen garanderen wij dat onze productie geen schadelijke impact heeft op de gezondheid van de landbouwers en hun buren. De GOTS-standaard is de enige in zijn soort die garandeert dat de vezels, stoffen en producten niet geproduceerd en geverfd worden met producten die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers en de arbeiders, en dat de verffabrieken hun afvalwater verwerken en zuiveren vóór het opnieuw in het milieu terechtkomt.

In de fabrieken waar wij mee samenwerken, worden alle producten geverfd en afgewerkt op een zo duurzaam mogelijke manier. Wij voldoen hierbij aan alle chemische criteria en beperkingen van het GOTS-label (RSL: Restrictive Substance List) en de gezondheids-, milieu- en sociale normen, evenals aan de REACH-gezondheidsnormen van de Europese Unie.

Onze beloftes - Garantie van een maximum van positief effect

Maximale positieve impact

Dit is echter niet voldoende. We hebben de tools in handen om uw manier van slapen te veranderen. Maar hoe zit het met daklozen en vluchtelingen in steeds moeilijker wordende leefomstandigheden, die niet kunnen slapen? Daarom doneren we een deel van onze winst aan verenigingen die in de belangrijkste Kalani-verkoopslanden opkomen voor de noden van de meest behoeftigen in onze maatschappij.

carbon-neutral

Koolstofneutraal

Naast alle inspanningen die we sinds het begin hebben geleverd, hebben we in 2021 nog een stap verder willen gaan in onze duurzame aanpak, en zijn we een Crabon Neutral Company geworden.

Een proces van constante verbetering dat ons ook in staat stelt zinvolle projecten te financieren.

Learn more

Glossarium

Een holistische aanpak waarbij een commerciële activiteit wordt opgezet met respect voor de mens en het milieu en waarbij een positieve impact wordt gecreëerd.

Onze producten worden gemaakt van GOTS-gecertificeerd biokatoen (Global Organic Textile Standard). Dat betekent dat het katoen gegarandeerd niet genetisch gemodificeerd is en geproduceerd wordt zonder chemische producten (pesticiden, insecticiden, meststoffen en ontbladeringsmiddelen). Hierbij worden het water en de irrigatie van de velden duurzaam beheerd. Bij de productie worden de sociale criteria van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) gerespecteerd en wordt er geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen bij het verven, afwerken en bedrukken.

Producten gemaakt van Fairtrade katoen, namelijk katoen dat wordt aangekocht bij coöperatieven van kleine producenten tegen een eerlijke prijs plus een premie, zodat ze een waardig en duurzaam leven kunnen leiden: http://www.info.fairtrade.net/products/cotton.html

Met respect voor de mens, gebruiken, gewoonte, menselijke waarden en waardigheid.

Met respect voor het milieu, de natuur, de biodiversiteit en de planeet in het algemeen.

Global Organic Textile Standard, een certificeringsstandaard voor biokatoen: http://www.global-standard.org

Certificeringsorgaan voor GOTS-biokatoen en andere standaarden: www.ecocert.com/en/certification-detail/organic-and-ecological-textiles-gots

Is een aan audit onderworpen certificeringsnorm die organisaties aanmoedigt om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en toe te passen. Het werd in 1989 ontwikkeld door SAI (Social Accountability International), door een adviesraad bestaande uit vakbonden, NGO’s, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De criteria van de SA 8000 zijn ontwikkeld op basis van verschillende industrie- en bedrijfscodes om een gemeenschappelijke standaard te creëren voor het nastreven van sociale welvaart.

People for the Ethical Treatment of Animals

Koolstofneutraliteit betekent dat de koolstofvoetafdruk van een bedrijf, product, dienst of evenement werd berekend (op basis van internationaal erkende normen) en volledig werd gecompenseerd door gecertificeerde koolstofcompensatieprojecten te ondersteunen.