Privacybeleid

Kalani verbindt zich ertoe de privacy van haar bezoekers te beschermen en te vrijwaren.

Dit privacybeleid beschrijft in detail wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt of die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Omdat dit privacybeleid af en toe kan worden bijgewerkt, raden wij u aan dit regelmatig te raadplegen.

Gegevens die wij verzamelen

Bij het beheer en onderhoud van onze e-commercewebsite kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

Informatie over uw gebruik van onze website met inbegrip van details over uw bezoeken zoals de pagina’s die u hebt geopend en de hulpmiddelen waartoe u toegang hebt gehad. Deze informatie omvat gegevens over uw internetverkeer, locatiegegevens en communicatiegegevens.

Recht van informatie

U hebt het recht om op elk moment te worden geïnformeerd over de opslag van uw persoonsgegevens in onze databank, en over waarom deze worden opgeslagen. Via de contactpagina kunt u ons rechtstreeks om informatie vragen over opgeslagen persoonsgegevens.

Recht van verbetering

U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek zullen wij u in kennis stellen of en in welke mate wij gevolg zullen geven aan uw verzoek, in functie van de technische mogelijkheden. Mochten wij hoe dan ook geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek, zullen wij u de redenen daarvan meedelen.

Gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies die ons informatie geven over het gebruik van onze website. Wij kunnen cookies gebruiken die informatie verzamelen over uw computer om ons te helpen u vlotter op onze website te laten surfen en u toegang te geven tot alle functies van de site. Wij kunnen met deze cookies ook informatie verzamelen over uw algemeen internetgebruik. Deze cookies worden op uw computer gedownload en op uw harde schijf opgeslagen. Dergelijke informatie heeft geen betrekking op uw persoon. Het betreft uitsluitend statistische gegevens die geen persoonsgegevens bevatten.

Desgewenst kunt u de persoonlijke instellingen op uw computer of in uw webbrowser aanpassen om cookies te aanvaarden of te weigeren. Indien u deze cookies weigert, kunnen wij de toegang tot alle functies van onze website niet meer garanderen. Onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken waarover wij geen controle hebben. Dergelijke cookies, indien gebruikt, worden gedownload zodra u op de advertentie op onze website klikt.

Verwerking van uw gegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, worden verwerkt om u onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om u informatie te verstrekken over onze producten of diensten.
  • Om u informatie te verstrekken over andere producten die u kunnen interesseren.
  • Wij zullen u dergelijke informatie alleen maar sturen indien u daarmee hebt ingestemd.
  • Om u te informeren over wijzigingen aan onze website, diensten of goederen en producten of over andere goederen en diensten die u kunnen interesseren.

Voor zover u daartoe vooraf uw instemming hebt gegeven, kunnen wij geselecteerde derde partijen toelaten uw gegevens te verwerken om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten waarvan wij menen dat die u kunnen interesseren. U kunt uw instemming op elk moment herroepen.

Verspreiding van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derde partijen meedelen, behalve in de gevallen waarbij wij bij wet verplicht zijn uw persoonsgegevens mee te delen.

Gebruik van deze website

Deze website bevat materiaal waarvan KALANI NV de rechtmatige eigenaar is.
Dit materiaal omvat maar is niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, de look, de presentatie en het beeldmateriaal. Het is beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot het copyright.

U kunt informatie en documentatie van deze website downloaden, inkijken, kopiëren en printen voor zover bestemd voor persoonlijk gebruik of voor onderzoek naar producten/leveranciers voor uw bedrijfsactiviteit of die van uw werkgever. Elk ander en commercieel gebruik ervan is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden gewijzigd of aangepast.

Links naar derde partijen

Soms neemt deze website links op naar derde partijen. Het feit dat wij dergelijke links vermelden, betekent geenszins dat wij hun privacybeleid onderschrijven of goedkeuren. Voor u naar deze sites surft, zelfs via de links op onze website, dient u zich te informeren over hun eigen privacybeleid en de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaan.

Handelsmerken

Het gebruik van deze website en van enig materiaal dat u downloadt, inkijkt, kopieert of print, verleent u geen enkel gebruiksrecht op de namen, handelsmerken of links van KALANI NV, van haar handelspartners of vennoten, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Uitsluiting en beperkte aansprakelijkheid

KALANI NV wijst elke aansprakelijk af wat betreft eender welke schade opgelopen door uw gebruik van onze website. Kalani verbindt zich nergens toe wat betreft de exactheid van de informatie in de documenten en het grafisch materiaal op de website, met welk doel dan ook. Alle documenten, foto’s en grafisch materiaal worden ‘als dusdanig’ ter beschikking gesteld en kunnen mogelijk technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Kalani wijst alle aansprakelijkheid af inzake garantie en voorwaarden wat betreft deze informatie, met inbegrip van elke impliciete garantie en voorwaarden inzake de kwaliteit van de goederen, aanpassing aan een doel of een gegeven titel en niet schending. KALANI kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor een schadeloosstelling die nergens uit voortvloeit (oorzaak/reden), ten gevolge van of met betrekking tot het gebruik van deze website.

Contact opnemen met ons

Aarzel niet om contact met ons op te nemen met betrekking tot elk onderwerp in verband met dit privacybeleid.