Zorgplicht 60 bedrijven overhandigen brief aan ministers om wet te maken

Zorgplicht 60 bedrijven overhandigen brief aan ministers om wet te maken

Op donderdag 4 februari hebben Ann Claes, CEO van JBC, en ik een brief overhandigd aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en de vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid Pierre-Yves Dermagne.

Deze brief, ondertekend door 60 Belgische bedrijven (klein en groot), is gericht aan de regering om haar te vragen een nationaal wettelijk kader uit te werken dat bedrijven verplicht hun verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het respecteren van de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketens. Wij worden hierin gesteund door het Trade for Development Centre van Enabel en Fairtrade Belgium.

Dit is wat ik hen wilde zeggen. Want een duurzaam merk zijn is goed, maar een aanpak hebben om wetgeving op te stellen, voor een meer verantwoorde toekomst, is natuurlijk wat mij elke dag motiveert. Hoe meer duurzame bedrijven er zijn, hoe meer de mensenrechten in de toeleveringsketen worden geëerbiedigd, hoe meer onze wereld zich een aanvaardbaarder toekomst voor de komende generaties zal kunnen veroorloven.

Hier is de toespraak die ik gaf.

Geachte minister Kitir, geachte minister Dermagne, geachte dames en heren van de
ministeriële kabinetten, beste journalisten, bedankt voor uw aanwezigheid op dit historische
evenement. Mevrouw Claes,  wij danken ook u allen voor uw ontvangst hier in de JBC-
winkel in Evere.

Mevrouw de minister, meneer de minister.
Ik durf te spreken over een historische gebeurtenis, want het is de eerste keer dat de
ondernemerswereld, in het bijzonder 60 baanbrekende bedrijven en hun federatie, de
Belgische regering verzoeken om wetgeving rond de zorgvuldigheidsplicht van bedrijven.

We zijn ons ervan bewust dat het geen eenvoudige zaak is om hier wetten rond te maken.
Maar bedrijven die duurzame praktijken hanteren zullen in de toekomst de meest
competitieve zijn. En het is net juist om u te steunen, dat we met dit initiatief komen. Om u te
laten zien dat het in de eerste plaats de bedrijven zijn die vragende partij zijn voor een
nationale wetgeving voor een verplichte zorgvuldigheidsplicht voor álle bedrijven van het
land, en niet enkel de grote beursgenoteerde bedrijven.

Waarom? De redenen zijn heel simpel.
1. Omdat de ogen sluiten niet langer aanvaardbaar is. Anno 2021 kan het niet
meer dat er handel gedreven wordt die niet fair is, die geen respect betoont voor alles
wat leeft en voor ons milieu. Er is geen plaats meer voor business die geen
zorgvuldigheidsplicht kent over wat er in de toeleveringsketens gebeurt.

2. Omdat jonge ondernemers deze kwestie immers al bijna systematisch
meenemen in de ontwikkeling van hun ondernemingen. Dit bewijst ook dat het kan.
Zelfs voor KMO’s, micro-ondernemingen en Start-ups.
3. Omdat we echte en grootschalige impact nodig hebben, met een concreet in
plaats van louter administratief of te gemakkelijk te respecteren beleid. Het is
essentieel om een reële impact te hebben op het milieu, op de
levensomstandigheden van arbeiders en producenten op het terrein.
4. Omdat we echte toegang moeten kunnen garanderen tot sociale
rechtvaardigheid voor de betrokken personen.
5. En ten slotte omdat er een reële  oneerlijke concurrentie bestaat tussen
bedrijven die de ogen sluiten en ondernemingen die proberen werken en produceren
met respect en zorgvuldigheid binnen hun activiteiten.

Waarschijnlijk zal niemand me tegenspreken wanneer ik zeg dat de textielindustrie een van
de meest bekritiseerde sectoren is, zowel op vlak sociale als ecologische impact, onder
andere door de complexiteit en uitgestrektheid van de toeleveringsketen. Het is niet
helemaal toevallig dat twee van de hier aanwezige woordvoerders de textielsector
vertegenwoordigen. Maar, zoals u in de brief zal ontdekken, zijn ook de chocolade-, koffie-,
distributie- en andere sectoren heel geëngageerd. Maar als woordvoerders wilden we laten
zien dat als de textielindustrie, die bijna 20% van de ondertekenende bedrijven uitmaakt,
zich kan engageren tot een zorgvuldigheidsplicht, dan kunnen andere sectoren dat ook.
 Mevrouw Claes vertegenwoordigt JBC, een groot bedrijf dat deel uitmaakt van
een bloeiende Belgische groep. Ikzelf vertegenwoordig Kalani-home, een kleine
onderneming in volle groei. Omdat de plicht van zorgvuldigheid zowel voor grote als
kleine bedrijven geldt.
 Mevrouw Claes vertegenwoordigt het Vlaamse deel van van het land en ik het
Franstalige deel. Want het gaat om heel België.
Ik zou willen afsluiten met een citaat van de grote Franse econoom Jean Monnet:
“Mensen accepteren verandering alleen als het nodig is en ze zien de noodzaak alleen in
een crisis.”
Duurzame ontwikkeling zou geen optie mogen zijn, maar de verplichte basisnorm voor
ondernemingen om een activiteit te mogen uitvoeren. De nieuwe generatie is beter in het
integreren van de noodzaak voor samenwerking en respect om
te floreren en de toekomst veilig te stellen. Maar we hebben absoluut een wettelijk kader
nodig om deze verandering te versnellen. Want zelfs als maken vele kleine druppels een
zee; vandaag is er toch een grote urgentie tot verandering. We hebben geen tijd meer te
verliezen!
We zijn in 2021 en we doorstaan de waarschijnlijk grootste economische crisis in decennia.
Er was een voor, en er zal een na Covid zijn; of een met Covid. Ik ben er persoonlijk van
overtuigd dat elke crisis catastrofale gevolgen heeft voor mensen en organisaties. Maar ook
dat elke crisis kansen biedt voor grote veranderingen voor een betere wereld. Het is aan
ons, burgers, ondernemers en zakenleiders, maar ook aan jullie ministers, politici en
beleidsmakers om samen na te denken. Om hand in hand een nieuw hoofdstuk van de
geschiedenis te schrijven. Om de wereld van morgen uit te tekenen, zodat we niet
terugglijden naar het verleden, naar de 20 ste eeuw. Jullie hebben de sleutels in handen. Wij
bieden onze ervaring en expertise aan, samen met die van professionals, federaties,
organisaties en verenigingen. Allemaal samen hebben we de nodige kennis en informatie
die u nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen over dit cruciale onderwerp: de
zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen.
Bedankt dat jullie hier zijn vandaag. Bedankt om deze brief te aanvaarden, die we jullie
toevertrouwen met de hoop op een bewustwording en een verandering van beleid.

Meer info vindt u hier:

https://www.tdc-enabel.be/2020/09/11/belgische-bedrijven-vragen-om-een-nationaal-wettelijk-kader-voor-corporate-due-diligence/

https://www.fairtradebelgium.be/nieuws/news-details/news/60-entreprises-et-federations-demandent-au-gouvernement-federal-un-cadre-juridique-sur-le-devoir-de/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *