Hoe bereikt biologisch katoen de 17 duurzaamheidsdoelstellingen al?

Hoe bereikt biologisch katoen de 17 duurzaamheidsdoelstellingen al?

In 2015 hebben de Verenigde Naties een aantal doelen goedgekeurd om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren. Tegen 2030 moeten alle partijen (overheden, privésector, middenveld en alle wereldburgers) de 17 doelen bereiken.

Wereldwijd zijn er 100 miljoen boeren waarvan meer dan 90% kleine landeigenaren in ontwikkelingslanden zijn. Plattelandsgemeenschappen zijn afhankelijk van landbouw en ondervinden vandaag al de harde gevolgen van klimaatverandering, waterschaarste (!scarcity) en verlies van biodiversiteit.

KALANI-home hecht veel belang aan biologisch en Fairtrade katoen. Het moedigt ecologische landbouwmethoden aan door marktgestuurde signalen.

Zo pakt het de volgende duurzaamheidsdoelen al aan: 

1. GEEN ARMOEDE: Biologisch katoen is een marktgestuurde oplossing die boeren meer diversiteit in inkomens kan bieden door combinatieteelt. Daardoor vermindert hun afhankelijkheid van één gewas, die er bij een mono-landbouwcultuur is.

2. ZERO HONGER : Biologisch katoen wordt naast en in afwisseling met andere voedselgewassen verbouwd. Zaden kunnen lokaal worden opgeslagen en verkocht. Op die manier vermindert de afhankelijkheid van zaadbedrijven en worden extra inkomsten gegenereerd.

3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN: Biologische boeren worden niet blootgesteld aan giftige chemicaliën.

4. KWALITEITSONDERWIJS: Een hoger rendement betekent dat boerengemeenschappen in de biologische katoenverbouwing kwaliteitsonderwijs kunnen aanbieden. Vaak ook gesteund door investeringen van partners in de toeleveringsketen.

5. GENDERGELIJKHEID: Wereldwijd zijn ongeveer 10% van de gecertificeerde biologische boeren vrouwen.

6. SCHOON WATER EN SANITAIR : Biologisch katoen gebruikt geen giftige pesticiden of synthetische meststoffen en vermijdt daardoor chemische vervuiling van lokale waterbronnen. Organische bodemgrond is ook beter in staat om water vast te houden, waardoor de efficiëntie toeneemt.

7. BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE: Gemeenschappen die aan biologische landbouw doen gebruiken steeds meer zonne-energie en biogas als energiebron. Vooral dan in gebieden waar de toegang tot elektriciteit beperkt is, zoals in sommige regio’s van Afrika en India.

8. WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI : Principes van gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg zijn de basis van de biologische landbouw. Veel biologische boeren zijn ook gecertificeerd volgens de Fair Trade-normen, waardoor ze kunnen profiteren van aanvullende sociale en handelsovereenkomsten.

9. INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR : Door je te verbinden aan de Fair Fashion Blended Challenge, bouw je een veerkrachtige katoenindustrie en verminder je het risico voor boeren.

10. VERMINDERDE ONGELIJKHEDEN: De productie van biologisch katoen heeft rijke en arme landen op één lijn gesteld met elkaar. Hoger financieel rendement draagt ​​bij tot het verhogen van het lokale inkomen, het geeft landbouwers meer mogelijkheden en verbetert hun positie van leiderschap en bestuur binnen plattelandsgemeenschappen.

11. DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN: Hoger financieel rendement, geen toxische chemicaliën (en ziekten), naast de voldoening om in harmonie met de natuur te werken, moedigt meer mensen aan om op het land te blijven.

12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE: Biologisch katoen wordt geteeld in wisselteelt of naast andere landbouwproducten. Door de gezondheid van de bodem en de biodiversiteit te vergroten, wordt zo de klimaatverandering verminderd.

13. KLIMAATACTIE: Biologische bodemgrond bewaart meer koolstof; een sleutelcomponent in de bodemopbouw en verbeterde bodemvruchtbaarheid.

14. HET LEVEN ONDER WATER: De eliminatie van toxische en persistente pesticiden en kunstmatige meststoffen vermindert de afvoer van voedingsstoffen naar oppervlaktewateren.

15. LIFE ON LAND : Biologische katoenboerderijen bouwen sterke bodems en biodiversiteit door gewassen te roteren, bodembewerking tot een minimum te beperken en bodembedekkers te planten.

16. VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STERKE INSTELLINGEN : Veel activiteiten in de biologische katoenproductie gebeuren binnen coöperaties die staan voor respect voor democratie, onderlinge afhankelijkheid, stabiliteit, mensenrechten en effectief bestuur.

17. PARTNERSCHAP VOOR DE DOELEN : De productie van biologisch katoen bevordert de internationale handel, helpt de ontwikkelingslanden de export in high value gewassen te vergroten en bevordert de lokale markten voor verse voedselvoorziening.

(SDG’s verbintenis voor biologisch katoen: TextileExchange)

Crédit photo : Chetco

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *