Onze inzet:

Tevreden klanten

Wij maken en ontwikkelen producten die essentieel zijn om u goed te voelen en tonen dat een andere manier van lakens aankopen en slapen mogelijk is.

 • U bent nieuwsgierig, bent gesteld op uw comfort en mooie dingen, hebt oog voor fair trade en bent de overconsumptie beu;

 • U wil slapen in mooie, comfortabele en tijdloze lakens, dekbedovertrekken en plaids die hun kwaliteit met de tijd behouden;

 • U wil weten vanwaar de producten komen die u koopt, hoe ze worden gemaakt, in welke omstandigheden en tegen welke prijs...

Kalani maakt er een punt van u uitgebreid te informeren en u blij te maken Wij communiceren op een transparante manier over de methode, fabricatie en kosten. Daarom vindt u onder elk product in de webshop een woordje transparante uitleg over de redenen waarom de producten van Kalani gemiddeld goedkoper 50% zijn dan hun concurrenten, terwijl wij de arbeiders een beter loon geven en een juiste prijs aan de boeren betalen voor hun katoen.

Wij willen onszelf permanent blijven verbeteren. Aarzel dus niet om ons uw ideeën of opmerkingen toe te sturen via info@kalani-home.com

Sociale impact

Kalani werd opgericht en ontwikkeld vanuit een holistische visie waarbij sociale criteria werden geïntegreerd in onze producten, keuzes en daden. Zo hebben wij onze productievestigingen minutieus uitgekozen, met de garantie dat onze arbeiders in goede omstandigheden kunnen werken. Want als wij willen dat u in de lakens van Kalani gaat glimlachen, dan is het van het allergrootste belang ook dat de arbeiders in de fabriek dezelfde glimlach dragen.

3_impact_sociaux_1.jpg

Onze fabrieken zijn familiebedrijven op mensenmaat (zie hoofdstuk 'Productieproces/onze fabrieken') waar arbeiders en arbeidsters al jaren werken conform de acht sociale criteria van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO):

 1. vrij gekozen beroep (geen dwangarbeid):

 2. geen discriminatie

 3. geen kinderarbeid;

 4. vrijheid van vereniging en recht op collectief onderhandelen;

 5. uitbetaling van een salaris dat hoger ligt dan het plaatselijke minimumloon;

 6. redelijke arbeidstijd;

 7. veilige en gezonde werkomstandigheden;

 8. arbeidsverhouding met verplichte werking (arbeidscontract voor iedereen).

Kalani zet zich ook in vanuit maatschappelijk verantwoorde hoek dankzij de sociale gedragscodes - de fabrieken worden doorgelicht op basis van de SA8000 standaard.

Kalani is ook fair trade gecertificeerd en zet zich internationaal in om een hogere prijs te betalen voor elke kilo katoen aangekocht bij de boeren uit de 'Best Practice' coöperatieven van biokatoen in de Centraal-Indiase provincies Odisha, Telangana en Maharashtra,

Milieu-impact

 • Gebruik van biokatoen

  Biokatoen wordt geteeld zonder chemische producten (pesticiden, insecticide of mest) en draagt bij tot het welzijn van de kwekers. De duurzame productietechnieken vervuilen noch het water, noch de bodem of de lucht en beschermen dus het milieu en de biodiversiteit.

 • Striktere certificering

  De volledige toeleveringsketen van Kalani is GOTS gecertificeerd (Global Organic Textile Standard). Dit is de strengste certificering voor biokatoen ter wereld die het gebruik van chemische producten in alle transformatie- en fabricatieprocessen van textielproducten beperkt.

 • Kleinere wereldwijde milieuvoetafdruk

  Wij bekijken het milieu vanuit een veel breder perspectief dan enkel vanuit het gebruik van biologische en natuurlijke grondstoffen, of vanuit de vereiste van een eigen productieproces. Voor Kalani moet er voor een minimale milieu-impact ingegrepen worden op alle niveaus:

  • door enkel kwaliteitsproducten te produceren met een langere levensduur dan de equivalenten uit de onderste segmenten van de distributieketen. Op termijn vermindert dit de investering voor de klant, die minder vaak lakens zal moeten aankopen;

  • door een zo min mogelijk vervuilende logistiek te promoten. Transport per boot in plaats van met het vliegtuig en zo min mogelijk vervoer over land. Het is belangrijk te weten dat de milieu-impact van onze productie in India lager ligt dan de impact van een productiesite in Zuid-Europa. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te bereiken in Zuid-Europa moet men immers katoen of garen uit India importeren met dezelfde CO2-voetafdruk, maar is vooral bijkomend vervoer over land dwars door Europa nodig. Dit is maar één van de vele voorbeelden, maar wij garanderen dat wij alle scenario's hebben overwogen vóór we besloten waar we gingen werken, met wie en volgens welke vereisten;

  • door verpakkingen te gebruiken op basis van gerecycled, recycleerbaar of verantwoord geproduceerd materiaal;

  • door bijna exclusief online te verkopen, schroeven wij de CO2-voetafdruk fors terug in vergelijking met de klassieke distributieketen via winkels;

  • het team bij Kalani en zijn partners hebben oog voor de kleine inspanningen die allemaal samen het verschil maken, namelijk transport via het openbaar vervoer, de PaperLess administratie, de recyclage van afval, het gebruik van groene energie enz.

Impact op de gezondheid

Gezondheid is leven en Kalani vindt dat enkel de biologische landbouw het leven, de biodiversiteit en de gezondheid van de landbouwers beschermt en dus onrechtstreeks de gezondheid van de hele wereldbevolking. De biologische landbouw vermijdt immers vervuiling door ggo's, meststoffen, pesticiden en insecticide; van de gewassen uit de voedselketen tot het drinkwater.

Door te kiezen voor een productie met 100% GOTS (Global Organic Cotton Standard) biokatoen garanderen wij dat onze productie geen schadelijke impact heeft op de gezondheid van de landbouwers en hun naasten. De GOTS-standaard is ook de enige in zijn soort die garandeert dat de vezels, stoffen en producten niet geproduceerd en geverfd worden met producten die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers en de arbeiders, en dat de verffabrieken hun afvalwater verwerken en zuiveren vóór het opnieuw in het milieu terechtkomt.

Een GOTS-product heeft ook een positieve impact op de gezondheid van de gebruikers, aangezien dit geen giftige fijne deeltjes bevat (of VOC - Volatile Organic Components) die gevaarlijk zijn voor de gezondheid wanneer ze worden ingeademd, aangeraakt of ingeslikt. VOC's zijn nog steeds talrijk aanwezig in drukwerk en/of verfprocessen in de textielindustrie.

In onze fabrieken worden alle producten geverfd en afgewerkt op een zo duurzaam mogelijke manier. Wij voldoen hierbij aan alle chemische criteria en beperkingen van het GOTS-label en de gezondheids-, milieu- en sociale normen, evenals aan de REACH-normen van de Europese Unie.

Impact op de mens

Sinds het begin van dit avontuur wil Kalani zoveel mogelijk positieve impact garanderen op het gebied van klantentevredenheid, gezondheid, arbeidsvoorwaarden in de productielanden en de ecologische voetafdruk op het milieu. We zijn echter snel tot de vaststelling gekomen dat dit niet genoeg was: we hebben het vermogen om onze manier van slapen te veranderen, maar wat met diegenen die aan hun lot worden overgelaten, de daklozen en de vluchtelingen die vechten om een dak boven hun hoofd te hebben en hun familie waardig te laten leven en slapen? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat zij recht hebben op meer waardigheid, hebben wij besloten een deel van onze winst aan verenigingen te schenken die zich voor deze mensen inzetten in de belangrijkste afzetlanden van Kalani Dat is onze menselijke impact! En wij hopen dit nog lang te doen, dankzij u!

In 2017 beginnen we met een ondersteunend project voor Samu Social International http://www.samu-social-international.com/en/

Glossarium

Om misverstanden te vermijden, hebben we een lijst gemaakt met definities van de volgende woorden:

 • Duurzame Ontwikkeling (Sustainability) : holistische aanpak waarbij een commerciële activiteit wordt opgezet met respect voor de mens en het milieu en waarbij een positieve impact wordt gecreëerd.

 • Biokatoen/biologisch katoen : wij maken onze producten op basis van katoen afkomstig uit de biologische landbouw en zijn GOTS-gecertificeerd (Global Organic Textile Standard). De producten worden gegarandeerd geproduceerd met niet genetisch gemodificeerd biokatoen en zonder gebruik van chemische producten (pesticiden, insecticide, mest). Hierbij worden het water en de irrigatie van de velden duurzaam beheerd. De producten respecteren de sociale criteria van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) en maken geen gebruik van gevaarlijke stoffen voor het verven, de afwerking en de opdruk.

 • Fair trade katoen : producten die gemaakt worden op basis van Fair trade katoen, namelijk katoen dat wordt aangekocht bij coöperatieven van kleine producenten tegen een correcte prijs en een premie, zodat ze en waardig en duurzaam leven kunnen leiden: http://www.info.fairtrade.net/products/cotton.html

 • Ethisch: met respect voor de mens, gebruiken, gewoonte, menselijke waarden en waardigheid.

 • Ecologisch : met respect voor het milieu, de natuur, biodiversiteit en de planeet in het algemeen.

 • GOTS : Global Organic Textile Standard, certificeringsnorm voor biokatoen: http://www.global-standard.org

 • Ecocer : certificeringsorgaan van GOTS biokatoen en andere normen: http://www.ecocert.com/en/global-organic-textile-standard-gots